บริษัท แมทเคม ซิสเทม ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551  โดยริเริ่มจากแนวความคิดของ คุณบุญทรง อยู่เกิด, คุณพิชัย เจียมเอย, คุณสุรศักดิ์ แก้วภู่, คุณกูลชาติ เพ็ญทองดี, รศ. คุณวุฒิ ดำรงค์พลาสิทธิ์ (อดีตอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ คุณชิงโกะ ซาวาดะ ที่คำนึงถึงยุทธศาสตร์ที่จะเพิ่มศักยภาพจากการรวมกลุ่มกัน โดยทั้งหมดเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญทางด้านงานระบบการติดตั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามหลักวิศวกรรมอย่างแท้จริง   

This slideshow requires JavaScript.

qqwq

คลิกที่นี่เพื่อ Download ไฟล์เกี่ยวกับข้อมูลบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มทำการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อสำหรับรองรับธุรกิจที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ทำตลาดคือ เครื่องกำเนิดไอน้ำ และ อะไหล่ส่วนควบต่างๆ ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ยังเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ในการตลาดและการขาย Once Through Boiler มามากกว่า 30 ปี ในประเทศไทย โดยมีแนวความคิดที่ต้องการเป็นผู้นำในด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการทางด้านวิศวกรรม การอนุรักษ์พลังงาน เทคโนโลยี การให้บริการ และการติดตั้งระบบ ที่ถูกต้อง

ISO 9001_2015 black UKAS 014_color (1).jpg

พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้รับการปลูกฝังให้มุ่งมั่นที่จะให้บริการสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อสนองความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า ดั่งคำขวัญของบริษัทที่ว่า “ให้ความสำคัญกับลูกค้า ปรับปรุงสินค้าและงานบริการอย่างต่อเนื่อง”  มากกว่านั้น บริษัท แมทเคม ซิสเทม ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยังได้ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากล โดยได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลก ให้ความสำคัญเพื่อความเป็นเลิศ ทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ddddddd

dddd

wsewe

erwerw


ewe24.png


video_demo_icon_02 

fere.png

     – ระบบการบำรุงรักษา 24 ชั่วโมง ที่ดีที่สุด Miura 

     – ใช้งาน Miura Boiler ได้ภายใน 5 นาที

     – ทำไมโรงพยาบาลถึงควรใช้ Miura Boiler

    logo_02_en 

    – HARDLOCK Industry Co., Ltd. [J-GoodTech]

     – Hard Lock Nut Wedge Effect

     – Hard Lock Nut (ผลการทดสอบ)

ssangma.jpg

 – Ssangma Steam Car Washer

dw

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีแรงดันของไอน้ำซึ่งเป็นโมเลกุลที่เล็ก และมีความร้อน ในการทำความสะอาดพิ้นผิววัสดุต่างๆ ได้อย่างสะอาดและมีประสิทธิภาพ ด้วยไอน้ำซึ่งมีอุณหภูมิที่เหมาะสมจะทำให้คราบฝังลึกและสิ่งสกปรกต่างๆ ถูกชะล้างล้างออกไปได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้แล้ว กรณีนำ SSANGMA STEAM CAR WASHER ไปล้างทำความสะอาดพิ้นผิวของรถยนต์ ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกรถ พบว่าไอน้ำจาก SSANGMA STEAM CAR WASHER ยังเป็นมิตรต่อพิ้นผิววัสดุต่างๆ มากกว่าการอัดฉีดน้ำด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทั่วไป ที่อาจจะต้องเพิ่มการขัดถูพิ้นผิววัสดุต่างๆ ร่วมด้วย โดยไอน้ำจาก SSANGMA STEAM CAR WASHER ซึ่งมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ได้ทำลายพื้นผิววัสดุของรถ และที่สำคัญเป็นการชำระล้างที่ไม่ต้องใช้ฟองน้ำ, สารเคมี และกำลังแรงในการขัดถู “เพื่อขจัดคราบ” ทั้งนี้ ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการขูด หรือ ขัดบนพื้นผิวให้มากที่สุด ป้องกันปัญหารอยขนแมวซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของการล้างรถในปัจจุบัน

ทั้งนี้ มาดูข้อดีของการล้างรถด้วยระบบไอน้ำ [A – H] กับ SSANGMA STEAM CAR WASHER กัน

A. A lot of profit:

เงินเหลือไม่เท่าไหร่ แต่เงินเพิ่มขึ้นอีกด้วย เพราะ SSANGMA STEAM CAR WASHER จะช่วยให้คุณทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองลง และยังช่วยเพิ่มรายได้ให้คุณมากขึ้น ยกตัวอย่าง ในกรณีที่นำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเช่น ธุรกิจคาร์แคร์ SSANGMA STEAM CAR WASHER จะสามารถช่วยสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจมากขึ้น เพราะการล้างรถด้วยเครื่อง SSANGMA STEAM CAR WASHER จะช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ และยังช่วยบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้น้อยลง ส่งผลให้คุณประหยัดทั้งแรงงาน ประหยัดเวลา ที่สำคัญยังช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ ออกไป เช่น อุปกรณ์ขัดรถ แชมพู สารเคมี หรือโฟม เป็นต้น มากไปกว่านั้น ธุรกิจคาร์แคร์ต่างๆ จะสามารถให้บริการลูกค้าในการล้างรถได้เร็วและจำนวนรถมากขึ้น (นั่นหมายถึงจำนวนรถที่สามารถให้บริการต่อวันจะเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย)

ถัวเฉลี่ยได้วันละ 30-35คัน อ้างอิงจากมาตรฐานการล้างรถด้วยวิธีการล้างแบบธรรมดาซึ่งอาจล้างได้ประมาณวันละ 20-25 คันต่อวัน แต่ SSANGMA STEAM CAR WASHER สามารถล้างรถทั้งภายในและภายนอกโดยใช้เวลาเฉลี่ยตกคันละประมาณ 15 นาทีเท่านั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของรถ
(คำนวณจากการเปิดให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง)

B. BEST-Performance:

ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า เพราะการล้างรถด้วยเครื่อง SSANGMA STEAM CAR WASHER จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการล้างรถแบบปกติทั่วไป จึงมั่นใจได้ว่ารถที่ผ่านการล้างจะสะอาด มั่นใจ

C. Cost & Break Event Point:

ในเชิงพาณิชย์ของธุรกิจคาร์แคร์ จะให้ผลลัพธ์ของจุดคุ้มทุนที่เร็ว เพราะการลงทุนที่ต่ำ แถมยังช่วยลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอื่นๆ ออกไปด้วย

จุดคุ้มทุนภายใน 30 วัน โดยถัวเฉลี่ยคำนวณจากการล้างรถวันละ 35 คัน ที่อัตราค่าบริการครั้งละ 180-220 บาท (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ลดลง จากการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ )

D. Degage everything is simple:

ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย SSANGMA STEAM CAR WASHER ออกแบบมาให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และยังช่วยประหยัดพื้นที่ ด้วยเครื่องที่ไม่ใหญ่ สามารถทำงานยากๆ ได้ภายในเวลาอันสั้น ที่สำคัญยังช่วยลดความยุ่งยากของขั้นตอนการล้างห้องเครื่อง หรือ การล้างช่องแอร์ลงอีกด้วย

E. Eco:

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะการล้างรถด้วยเครื่อง SSANGMA STEAM CAR WASHER จะทำให้ผู้ใช้ประหยัดค่าไฟฟ้า ประหยัดค่าน้ำที่ใช้ในการล้างรถต่อเดือนลง และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ พร้อมทั้งยังช่วยประหยัดการใช้น้ำเป็นอย่างมาก

F. Friendly:

ใช้งานง่าย เป็นมิตรต่อผู้ใช้ และ เป็นมิตรต่อพื้นผิววัสดุต่างๆ เพราะเครื่อง SSANGMA STEAM CAR WASHER ได้ออกแบบและคิดค้น โดยผู้เชี่ยวชาญในเชิงวิศวกรรม จึงทำให้เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เพื่อไม่ให้การใช้งานของไอน้ำไปทำลายพื้นผิวต่างๆของวัสดุ ทั้งภายในและภายนอกของรถยนต์ รวมถึง พรม เบาะ ช่องแอร์ ยางรถ ล้อ แม็กรถยนต์ และห้องเครื่องด้วย มากไปกว่านั้น ยังลดและขจัดสิ่งกวนใจต่าง ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรค แบคทีเรีย คราบสกปรก หรือแม้กระทั่งกลิ่นไม่พึงประสงค์

G. Gallon:

เมื่อใช้ Steam Car Washer จะช่วยให้คุณประหยัดการใช้น้ำลงไปได้มาก ยกตัวอย่างในการใช้น้ำไปล้างรถ โดยปกติการล้างรถด้วยวิธีการปกติจะใช้น้ำที่ประมาณ 60 ลิตร (สำหรับรถซีดาน) หรือ 16แกลลอน แต่การล้างรถด้วยเครื่อง SSANGMA STEAM CAR WASHER ใช้น้ำในการล้างประมาณ 1 แกลลอน หรือประมาณ 3 ลิตรกว่าๆ เท่านั้น

H. Hours of operation:
สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 24/7 จึงไม่ต้องห่วงหรือกังวลในกรณีที่ต้องใช้งานหนักๆ

ท้ายสุด ไม่ใช่แค่ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมคาร์แคร์เท่านั้น ที่จะสามารถนำเครื่อง SSANGMA STEAM CAR WASHER ไปใช้งานได้ SSANGMA STEAM CAR WASHER ยังสามารถนำไปใช้ร่วมกับหลากหลากภาคธุรกิจหรือหลากหลายภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น โรงงาน ใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรต่าง, ศูนย์ขนส่งมวลชน ไม่ว่าจะเป็นศูนย์แท็กซี่ ศูนย์รถตู้ ศูนย์รถบัส, บริษัทให้เช่ารถยนต์, โรงพยาบาล, มหาวิทยาลัย พวกห้องแล็บวิทยาศาสตร์ต่างๆ, โรงแรม, รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ห้องช่างบำรุงรักษา เพื่อล้างคราบน้ำมันต่างๆ หรือศูนย์ให้เช่าเรือเจ็ทสกี, ฟาร์มสัตว์ และ โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น)

หากคุณเป็น  End User,  Re-seller  หรือ ต้องการนำ SSANGMA STEAM CAR WASHER ไปใช้งานกับภาคธุจกิจ / อุตสาหกรรมไหน สำหรับผู้ที่สนใจ หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่ม เติมติดต่อได้ที่ info@matkemboiler.com


speaker_icon_clip_art_9208.jpg

ข่าวเด่น: 

[3 ตุลาคม 2561 ] : คำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบจาก Hardlock Industry ผู้ผลิตโดยตรง

วิสัยทัศน์ และ ความมุ่งมั่นของ Hardlock คือการทำให้สังคมปลอดภัยจากการใช้งานของสินค้า และปลอดภัยมากขึ้นด้วยการ NUT ที่ไม่มีวันคลาย บริษัทฯ ไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อปรับปรุงสินค้า โดยเน้นด้านความปลอดภัยจากการนำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้งานเป็นหลัก ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ทำเลียนแบบออกมาจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีมาตรฐาน และ ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการคลายตัวของ NUT

วิธีการดูผลิตภัณฑ์ Hardlock ของแท้:

โปรดสังเกตุเครื่องหมาย HARDLOCK หรือ HL บนพื้นผิวของสินค้า (ตามภาพข้างล่าง) เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อเป็นของแท้จริงๆ หรืออาจจะสอบถามตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของท่านเพื่อเช็คความชัดเจน

ทั้งนี้ การใช้ผลิตภัณฑ์เลียนแบบอาจทำให้เกิดปัญหาและความเสียหายต่างๆ ทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สิน ดังนั้น เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ Hardlock ของแท้เพื่อประสิทธิภาพยอดเยี่ยมของการใช้งาน

เครื่องหมาย Hardlock รับประกันคุณภาพและความปลอดภัย

The Hardlock mark


 

[1 -2 ธันวาคม 2559] : งานแสดงสินค้าของบริษัท

จบไปแล้วครับสำหรับงาน Exhibition ของเราที่ SmartRail Asia & Transport Infrastructure Asia 2016, Makkasan Railway Station เมื่อวันที่ 1 ถึง 2 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ผลตอบรับจากการไปจัดงานมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานให้ความสนใจ โดยการตอบรับ และลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลติดต่อกลับแก่บริษัทเรามากมาย

This slideshow requires JavaScript.

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ เราเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าอย่างถูกต้องโดยตรง จากบริษัท Hardlock Industry โดยผลิตภัณฑ์ของ Hardlock มีทั้ง Nut, Bearing Nut และ Set Screw  โดยผู้ผลิตได้มีการผลิตเพื่อรองรับหลากหลายภาคอุตสาหกรรมครับ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนำไปใช้งานครับ  ทาง Maker เองได้มีผลิต meterial หลาย Materials (เหล็ก , สแตนเลส) เพื่อรองรับในหลายๆ การใช้งานเลยครับ โดยมีหลายเกรด แบ่งเป็นหลายคลาสครับ ตั้งแต่ SS400, S45C, SUS304, SCM435 (HRC45-53), S45C (HRC30-43) เป็นต้นครับ ส่วนการชุบ (Surface Finishing) ก็มีหลากหลายเช่นกันครับ เช่นเป็น Electro galvanize (Zn) +Trivalent Chromate, Hot dip galvanize (Zn) HDZ35, Phosphate mangan coating, Four iron oxide coating. ครับ

20161201_121356

ทางเราได้รวมข้อมูลผลิตภัณฑ์หลักๆ ของ Hardlock ไว้ตามลิงค์ข้างล่าง

http://www.matkemboiler.com/all_information_of_hl

หรือ คลิกทางลัดเข้าไปดาวโหลดไฟล์ PDF มาดูเบื้องต้นได้ที่สองลิงค์ข้างล่างนี้

https://mssecom.files.wordpress.com/…/hardlock-nut-presenta…

และ

https://mssecom.files.wordpress.com/…/…/hl-products-ver2.pdf

ปกติแล้วถ้าไม่ได้เรียนหลักเชิงวิศวกรรมมาโดยตรง คนทั่วไปถ้านึกถึงน๊อต (Nut : นัท) ที่มีตัวเมียและตัวผู้หมุนเข้าหากันทำให้ยึดสิ่งของได้ ในความคิดแรกน๊อตที่ใช้ Meterial เกรดหรือคลาสที่แข็งแรงที่สุดน่าจะเป็นน๊อตที่ทนทุกสภาวะการใช้งาน ใช้ไปนานปีแล้วไม่เป็นสนิม รับน้ำหนักได้ดี แต่หลักการในเชิงวิศวกรไม่ได้คิดเฉพาะแค่นั้น เพราะโครงการที่เขาจะนำน๊อตเข้าไปใช้ยึดโครงสร้างต่างๆ ช่างใหญ่โตและมีแรงกระทำจำนวนมหาศาล พวกเขาต้องคำนึงถึงค่าต่างๆ เช่น Tensile Strength, Minimuxm Elongation, Axial force, Proof Load Stress, Yeild Point, Tighten Torque, Loosen หรือค่าอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัทรับเหมา หรือแม้แต่วิศวกรในโรงงานจะคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมอย่างละเอียด เพราะการใช้งานจะมีแรงกระทำจำนวนมหาศาล นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้เมื่อน๊อตพอมีแรงกระทำจากการสั่น หรือ โยกอย่างมหาศาล และบ่อยๆ นานเข้าน๊อตตัวเมียจะหลวมและคลายตัวออกมา ทำให้น๊อตตัวผู้ต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นไปอีก ในที่สุดก็มีรอยร้าวและแตกหักได้ สร้างความเสียหายอย่างประมาณมิได้ หรือในบางอุตสาหกรรมที่เป็นสิ่งก่อสร้างอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หอคอยโตเกียวแห่งใหม่ ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก, รางรถไฟฟ้าความเร็วสูง, เรือบรรทุกน้ำมัน, สะพาน, อาคารสิ่งก่อสร้างหรือ รถเครน เป็นต้น

ปัจจุบันมีหลายบริษัทได้คิดค้นน๊อตกันคลายหลายราย แต่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก หรือแม้แต่บางรายสามารถกันคลายได้ แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องหมุนน๊อตออกจากอุปกรณ์ที่ยึด เมื่อถึงคราวต้องบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างหรือเครื่องจักร เกลียวของน๊อตเหล่านั้นก็จะพังและไม่สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ ทำให้ต้องซื้อน๊อตใหม่ๆทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม Hardlock Industry ผู้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทที่มียอดขายเติบโตและได้รับรางวัลระดับอินเตอร์เนชั่นแนลมากมาย สามารถคิดค้นและตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ได้ โดยทำให้น๊อตตัวผู้และตัวเมียเมื่อขันเข้าไปแน่นแล้วจะไม่คลายตัวหลุดออกมา ถึงจะมีแรงสั่นขนาดไหนก็ตาม วิธีคือเขาได้สร้างน๊อตตัวเมียขึ้นมาสองตัวที่สามารถขันเข้าไปในทิศทางสวนกันได้และสามารถล็อคกันเองเมื่อขันแน่นแล้ว ที่สำคัญสามารถนำกลับมาใช้งานได้ใหม่ (Reuseable) ได้มากกว่า50ครั้ง โดยที่ประสิทธิภาพการป้องกันการคลายตัวยังคงอยู่

20161201_090310

ที่สำคัญไม่ใช่แค่ได้รับการยอมรับแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น หลากหลากประเทศเช่น China, UK, Taiwan, Australia or etc.. ก็มียอดสั่งซื้อจำนวนมหาศาล และไม่ใช่แค่ตอบสนองภาคอุตสหกรรมการก่อสร้างเท่านั้น ยังสามารถตอบโจทย์การใช้งานให้แก่โรงงานที่มีอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีแรงสั่นสะเทือน และน๊อตชอบเกิดการคลายตัวได้อีกด้วย บทสรุปหลังจากหลายๆรายได้มีโอกาสใช้งาน นอกจากจะป้องกันการคลายตัว ยังลดต้นทุนเวลา จำนวนเวลาการตรวจเช็ค ค่าใช้จ่ายการจ้างแรงคน และยังสามารถนำกลับมาใช้งานได้ใหม่โดยไม่ได้สูญเสียหลักการในการป้องกันการคลายตัวอีกด้วย

นวัตกรรมที่น่าสนใจนี้ได้ถูกส่งต่อมาถึงประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และนี่คือ New Business ที่ MSSE ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการการันตีระบบการบริหารคุณภาพ ด้วยมาตรฐานระดับสากล (ISO 9001) พร้อมให้คำปรึกษาแก่ทุกๆภาคอุตสาหกรรมที่สนใจ พร้อมกันนี้เรายังมี Main products เช่น Steam Boiler, Vacuum Cooler, Steam Car Washer, Equipment คลอบคลุมไปถึงการให้คำปรึกษา งานติดตั้งและออกแบบระบบ รวมไปถึงศูนย์บริการที่พร้อมให้บริการหลังการขาย (แม้ในกรณีฉุกเฉิน ได้ตลอด 24ชั่วโมง) โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ทั้งภาษาจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น ไทย และอังกฤษ ตามหลักการเชิงวิศวกรรมที่ถูกต้อง หากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ info@matkemboiler.com หรือ โทร 02-159-9453-4


[4 -11 มิถุนายน 2559] : Business trip in Japan

  • พาลูกค้าเข้าไปเยี่ยมชมและตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไอน้ำที่โรงงาน Miura ในประเทศญี่ปุ่น

13465945_1115078075181399_8458545274389708463_n13495307_1115071998515340_5075193048279318424_n (1)13327557_1163307093701872_6776858038622494321_n13342949_672265242922550_2639714783637711220_n (1)13332802_1163307040368544_3192935836464647784_n13332938_672554569560284_4965816821573926813_n13427837_672303242918750_1321500957523948810_n13427736_672303229585418_6634876670669259160_n13413169_672265259589215_2727501013151342601_n (1)13331028_672265349589206_397501586002931023_n

  • เจรจาธุรกิจที่ Hardlock Industril Company Limited ประเทศญี่ปุ่น

IMGP2377IMGP2353IMGP2349IMGP2357IMGP2364IMGP2358IMGP2366IMGP2375IMGP2371


msseusedboiler.png

#น๊อต #ฮาร์ดล็อค #บอยเล่อร์ #เครื่องกำเนิดไอน้ำ #สินค้าอุตสาหกรรม #หม้อไอน้ำ #น๊อต #ฮาร์ดล็อค #บอยเล่อร์ #เครื่องกำเนิดไอน้ำ #สินค้าอุตสาหกรรม #หม้อไอน้ำ #HardlockNut #Miuraboiler #boiler #nut #ssangma #woodpelletsteam #hotwater #steamwash #ขายบอยเล่อร์ #ติดตั้งบอยเล่อร์ #ขาย once through boiler  #เครื่องล้างด้วยไอน้ำ #anti loosening  #จำหน่าย once through boiler #หม้อไอน้ำวันซ์ทรู #safetynut # thailand #ประเทศไทย #boilerroom #piping #Softener #header #ฮาร์ดล็อคนัท #ติดตั้งบอยเลอร์ #steam #ไอน้ำ